תערוכת עבודות של כ-20 מעצבים המביאים לידי ביטוי חשיבה מקיימת ונותנים דעתם על חומרי גלם, תהליכי ייצור והשפעתם של אובייקטים ...