האמת, אין שום סיבה להעלות אותך בדרגה ולפנות אליך בלשון בת. אבל הקריאה לנוח ולהניח לנו בהחלט רלוונטית. מה ...