שונות. אלו הן מערכות מורכבות בהן מרכיבים סימבוליים ואמתיים מתפתחים יחד ברשת דינמית ובלתי יציבה המורכבת מחפצים חיים ודוממים שתלויים ...