סיפורו של קונסול יפני שהציל אלפי יהודים בספר נוער חדש ...

באיזו מדינה נחשב קיפוד הים למעדן?ואיזה קול הוא משמיע? איזה צבע יש ללשונו של הג'ירף? ומה צבע השיניים של הבונה? ...