"ואנחנו היינו עוד ילדות" מתאר את ההתמודדותן של שלש חברות נפש עם העבר, עם שותפיהם לחיים ועם הבחירות שבחרו במהלך ...

כשהולכים לאכול בפריז, כדאי לעשות את זה עם מי שמבין. גליה הראל דור זכתה לסיבוב מסעדות עם מיכל אנסקי וחזרה ...