שני ספרי ילדים מקסימים שגיבוריהם הם בעלי חיים שבזכות חבריהם מתגברים על פחדים ...

ספר ילדים שהוא משל מודרני על עוצמה וחולשה, רושם חיצוני ומהות פנימית. ...

ציפיות של הורים ובן שבוחר דרך משלו, בספר ילדים מקסים מאת הלן דוקרטי ותומס דוקרטי ...