הוזמנתי לטעום חוויה גלילית, בליבי חשבתי: מה עוד אפשר לחדש לי? הרי ביליתי את מרבית שנותיי בשכנות לגליל. הופתעתי לאורך ...