"גלגולו של שקל" , מאת אלון מרחב מבוא לכלכלה - לילדים קטנים. ...

למרות שרבים נוהגים לומר "הכסף אינו צומח על העצים", במיוחד לילדים, חשוב ללמד את הילדים כיצד ומאיפה הכסף "צומח" ולאן ...