גלביית משי אחת פשוטה, 14 הופעות שונות. יצירתיות זה כל הסיפור ...