האישה רוצה להתגרש  הרבה פעמים מתקשרים אלי גברים ומספרים לי שיש להם בעיה. האישה שלהם רוצה להתגרש לפתע והם ממש ...

כיום אנו נחשפים למודלים שונים של זוגיות ומשפחה הנוספים על המודל ההטרוסקסואלי העתיק של אבא, אמא וילדים המורכבים למשל:  זוגות ...

בכל הליך של גישור לגירושין בין בני זוג שהם הורים לילדים קטינים, מוקדש חלק נכבד מן ההליך לנושא מזונות ומדור ...

למה לנו ללכת לגישור? עד לפני מספר שנים הדרך עד לקבלת הגט המיוחל עברה בבית הדין הרבני ו/או בבית המשפט ...

    מאת: אורנה שפטר, עו"ד ועו"ס הם מתקשרים אלי ומבקשים פרטים על הקבוצה. אחרי שאני מסיימת להציג אותה, הם ...