מתגרשים? – תעשו לעצמכם טובה גדולה, ותעשו הכל כדי לעשות את זה בהסכמה. תעשו הכל כדי לא להגיע לבקש מבית ...