גינת וישגב רותם עזבו קריירות מצליחות ומבטיחות בשביל להקים ביחד מותג תכשיטים איכותי. ההימור הצליח והיום הם הבעלים של אחד ...