מאיר שלו ואחותו רפאלה שיר, ביצירה שתענוגות בצדה ...

מעגל עונות השנה בטבע כהשראה לכתיבה ולציור ...

זהו קובץ של רשימות על גינת בר אחת ועל הגנן שעובד ושומר אותה, שבגיל די מאוחר מצא לו תחביב, ואולי ...

באתי מהעיר לקיבוץ. אינני יודעת ללכת יחפה, אבל ספרו החדש של מאיר שלו 'גינת בר', גורם לי לרדת על ברכיי ...