גינון ורטיקלי, הוא הקמה של גינה על גבי קיר אנכי. כלומר הגינה היא אנכית (גינה ורטיקלית), בשונה מהגינות הרגילות שהן ...