סיכום קריאה לשנה האחרונה מספרים שקיבלתי ב"סלונה", מ"כתר" ומאחרים. מכל הספרים שקיבלתי וסקרתי היו בעיקר שלוש שעשו לי את השנה: ...

ההישג הספרותי הגדול ביותר של ג'ין אוסטן יצא בתרגום חדש במלאת מאתיים שנה לצאת ספר זה לאור. סיפורה של אמה, ...