הספר "אמה" שנכתב בתחילת המאה ה19 מאפשר לנו הצצה ייחודית על הדרך שעשו הנשים במאתיים שנים האחרונות ...