שני ספרי ילדים מקסימים שגיבוריהם הם בעלי חיים שבזכות חבריהם מתגברים על פחדים ...

ספר ילדים שהוא משל מודרני על עוצמה וחולשה, רושם חיצוני ומהות פנימית. ...