וואו, איזה חופש זה היה. תראו, זה לא פשוט למובטלת עם סדר יום מאוד ספציפי פתאום "לצאת לחופש" או ההיפך ...

בסביבות גיל שנתיים עולות השאלות הבאות: 1. מתי צריך להיפרד מיטת התינוק ולעבור למיטה של "גדולים"? 2. האם להעביר למיטת ...