מה עובר על גבר עקר שאינו מסוגל להביא ילדים לעולם,מה עובר על אותו גבר שמקים זוגיות ורק תרומת זרע תביא ...