כמו בטבע כך בחיים,בעונת המעבר שלנו,בין שתי עונות חיים,אנחנו חוות שינויים לכאן ולכאן. לא לגמרי מוגדרים, לא לגמרי צפויים. מבני ...