המכתב האבוד, רומן היסטורי המלמד את הקורא דבר או שניים על עולם הבולאות ועל השימוש בבולים בתקופת מלחמת העולם השנייה ...