על האופן שבו ספרות ילדים משפיעה על גיבוש זהויות מגדריות וחברתיות באמצעות הטקסטים, האיורים, והשילוב ביניהם. ...