"מישהו שוכב במיטת הארון. מקור המכות הוא ידיים ורגליים שמשתוללות בפראות על סביבתם בלוויית צעקות חנוקות והתייפחות. אני נמלאת בעתה. ...