''התפקיד המרכזי שלי הוא גיוס כספים ושותפויות וכך התגלגלתי למקצוע שאי אפשר ללמוד אותו, ולמדתי מקצוע שאי אפשר לעבוד בו''. ...