הרבה אנשים לא הולכים לדיקור סיני. כאופציה לרפואה אלטרנטיבית הם בדרך כלל מפוחדים מהמחשבה להשתמש במחטים בשיטה זו. עם זאת, ...