הדעה הרווחת בחברה כיום היא שכאשר מגיעים לבית משפט בתיק גירושין, תמיד האישה "תקבל" הכול. במאמר זה מפרטת בפנינו עו"ד ...