את המסע לפולין התחלתי בהתחבטויות בצל החוק הפולני החדש ומרגע שמגיעים לכאן דבר אחד ברור: מורכבות היא חלק בלתי נפרד ...