ההפגנה שהתקיימה השבוע לא היתה הפגנה ''של האתיופים'', אלא של כל מי שמאמין בצדק, של כל מי שמאמין שהגיע הזמן ...