מאד קשה לחיות היום בעולם, שכולו הבל הבלים, אבל… לבטח שכל אחד יש לו, חלום אבל שקשור רק לדבר שהוא ...