בגיל 12 גילתה לילי שלאביה היו אישה ובת שנספו בשואה, סיפורן הוא שהביא אותה לחקור את הדילמות הייחודיות שעמדו בפניהן ...