אולימפיאדה של חיות בספארי רמת-גן בשילוב נבחרת הופ ...