זה לא סוד שבכל פעם שמדברים על קיצוץ בתקציב הביטחון צה"ל מוציא את האיום האולטימטיבי – יקוצצו טיסות האימונים וימי ...