פיפ עצמה היא מראה לעולם המשונה שבו אנו חיים. היא משכילה היא בחובות עצומים היא מתעקשת להיות פעילה בכל מיני ...