כל ניסיון להסתכל על סדרת הג'יגולואים החדשה של yes בעיניים פמיניסטיות נדון מראש לכישלון. עזבו אתכן. מדובר בסדרה חמודה ואפשר ...