לא שאני חושב שזה בסדר, גם זה בדיוק הפוך למה שחונכתי עליו, כי ניראה שהמחכנים שלי היו דפוקים, אחרת איך ...