החוליה החסרה בדיון בבריאות נשים היא השאלה איך דורות של דיכוי חברתי שיטתי עיצבו לא רק את תפקודן ואורח חייהן ...