ארלו בן השתים עשרה, עבר להתגורר עם אמו ואחותו בבית דודו, אשר בפיין מאונטן. הבית היה מרוחק, מסביבו היה היער ...