הסרט "מסתור"סרטו של ערן ריקליס, מבוסס על הספור הראשון בספרה של שולמית הראבן "החוליה". סרט מתח על: שבועיים. שתי נשים. ...

    שתי נשים בדירת מסתור בגרמניה. האחת סוכנת מוסד יהודייה מישראל ( נטע ריסקין המופלאה) שתפקידה לשמור על השניה-סוכנת מוסד ...