'האור מעל לונדון' קריא מאוד ומספק מידע על מלחמת העולם השנייה. כרומן רומנטי הוא עומד במשימה היטב – מתאר סיפורי ...

האור מעל לונדון, ספר מלא קסם, מיוחד, נוגע ללב ובמיוחד מלמד עוד פרק בהיסטוריה על תרומתם של הנשים בתקופת מלחמת ...