דבורה אברמסון נשלחת על ידי מועצת הפועלות בהסתדרות בתחילת שנות השלושים לאסוף כספים מיהודי ארה"ב כדי לסייע בקידום פעילותן החלוצית ...

בכנסת ה-7 היתה ראשת ממשלה אך 8 ח"כיות בלבד. בכנסת ה-20 יש מספר שיא של נשים, אך הייצוג עדיין חסר ...