העלילה מסופרת ע"י אגתינה הקטנה הקרויה ע"ש סבתה אגתה, ומתארת את החיים בסיציליה, המנהגים ,המסורת בהם לגברים משמעות ועמדה יותר ...