פנים מעוותות ומעוותות, בתוכנית מעוות המביאה מעוותים שעושים רק נזק, לבטח שום דבר לא ישתפר, אבל…. לאיש גם אם הוא ...