זהו ספר שמלמד אותנו שלא על כל אחד אפשר לסמוך,שהקרובים אליך ביותר יבגדו בך והרחוקים ממך יתמכו בך ...