מותחן קצבי, מרתק ואישי עבור אוואן סמוק, האיש משומקום. ...