הפסיכולוג אמנון טולידאנו מסביר בספרו החדש "מגבריות לחירות" כיצד יתכן שבנים בחברה שלנו גדלים למודל גבריות כוחני ואלים אשר מאיים ...

ספר ילדים מאת דבורה עומר, שמציע לספר בחנוכה סיפור מההיסטוריה הקרובה יותר של העם היהודי, ועשוי אף להציע מודלים שונים ...