כשסיימתי את הספר הרגשתי כאילו סיימתי בכי ארוך ומתמשך. לא מפני שהוא עצוב. כי אם מפני שהוא מזעזע חדרי בטן. ...