אותות הוקרה ניתנו מקדם ההיסטוריה האנושית כמותג של כבוד וכמחווה של הערכה, גביעים ומדליות הינן חלק מסמלי ההוקרה הנחשבים מאז ...