חיפשתי לשבת ספר שינתק אותי מהכאן ועכשיו, והצלחתי בגדול עם "כוכב הכסף" של ג'אנט וולס ...

טירת הזכוכית, ספר שאי אפשר לשכוח ...