הכאב שלא ידע כתובת , הכאב שלא היה לו כיוון, הכאב שפרץ כאילו הוא לא קיים, הוא הכאב שהביא עימו ...