כדי להגשים משאלות, ולמלא את חיינו בשפע בכל תחום, יש להודות כחלק בלתי נפרד מחיי היומיום. מודה. אחת המשאלות ברשימת ...

חיבורים בין אנשים. אהבה לאנשים וקבלתם מתוך כבוד והערכה. זהו סוד ההצלחה ...